Zamówienia, termin realizacji zamówień, koszt transportu:

 • Zamówienia są przyjmowane przez formularz kontaktowy na stronie, znajdujący się w zakładce: KONTAKT, jak również mailowo poprzez wysłanie zamówienia bezpośrednio na adres: manufakturametaluidrewna@gmail.com.
 • Po złożeniu zamówienia w terminie 7 dni Manufaktura Metalu i Drewna przedstawia Zamawiającemu ofertę, w której określa kwotę zamówienia, termin realizacji zamówienia i koszt transportu.
 • Przyjęcie zamówienia przez Manufakturę Metalu i Drewna następuje w chwili potwierdzenia przesłanej oferty przez Zamawiającego
 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na koncie Manufaktury zadatku w wysokości 50% wartości zamówienia
 • Termin realizacji zamówienia wynosi standardowo od 4-6 tygodni. W szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu do 8 tygodni.
 • Koszt transportu ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od wagi i gabarytów zamówionego towaru.
 • O zakończeniu realizacji zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany przez producenta mailowo. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu na koncie Manufaktury Metalu i Drewna kwoty zamówienia, pozostałej do wpłaty powiększonej o koszt transportu.

Odstąpienie od umowy:

 • Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Aby skorzystać z tego prawa należy złożyć stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie poprzez wysyłanie na adres: Manufaktura Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski, ul. Św. Anny 61A, 34-400 Nowy Targ lub w wiadomości e-mail na adres manufakturametaluidrewna@gmail.com .
 • W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek odesłać na własny koszt zwracany towar w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Towar ma być w oryginalnym opakowaniu, nieuszkodzony. Manufaktura Metalu i Drewna nie przyjmuje paczek za pobraniem.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku mebli produkowanych w Manufakturze Metalu i Drewna ( każdy mebel jest spersonifikowany, wykonywany zgodnie z zaleceniami Konsumenta dotyczącymi wymiarów, koloru i użytych materiałów), a obejmuje modele lamp będące w magazynie Manufaktury Metalu i Drewna.

Ochrona danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych jest Manufaktura Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski, która przetwarza je:
  w celu przygotowania oferty oraz zawarcia i wykonania umowy z Manufakturą Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski– na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO, przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy z Manufakturą Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Manufaktura Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski, wynikających z obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres niezbędny do ich wykonania,
 • w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Manufaktura Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług, analizy danych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Manufaktura Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a (zgodnie z zakresem wyrażonej zgody) oraz RODO (prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość zrealizowania tego celu), nie dłużej niż do wycofania zgody i tak długo jak aktualny będzie interes Manufaktury Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 • Manufaktura Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikujące tożsamość, dane teleadresowe Klienta.Dane zostały pozyskane od Klienta bezpośrednio lub od reprezentanta Klienta. Manufaktura Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski pozyskuje także dane z publicznie dostępnych rejestrów. Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 • Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu dotychczasowe przetwarzanie – na zasadach wynikających z RODO.

Zasady użytkowania mebli:

 • Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych, w określonej temperaturze (15-30 stopni Celsjusza) i określonej wilgotności względnej (30-70%). Nie należy stawiać mebli w odległości mniejszej niż 0,5 metra od czynnych grzejników.
 • Meble powinny zostać należycie wypoziomowane na stabilnym podłożu.
 • Należy unikać kontaktu mebli z wysokimi temperaturami i rozpuszczalnikami, może to spowodować odbarwienie i zmatowienie powierzchni.
 • Na powierzchni mebla nie należy stawiać przedmiotów wilgotnych, mokrych, gorących i żrących oraz nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni UV, co może doprowadzić do odbarwienia koloru
 • Meble należy czyścić suchą lub wilgotną szmatką, wycierać do sucha, a do pielęgnacji używać wyłącznie środków do tego przeznaczonych.

Wszystkie nasze produkty objęte są roczną (12 miesięcy) gwarancją producenta. Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu ( faktury).
Naprawy gwarancyjne realizowane są przez Manufakturę Metalu i Drewna. Usuwanie ujawnionej wady następuje bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zgłoszenia wystąpienia wady przez Kupującego.

Reklamacji nie podlegają:

 • Wady powstałe w wyniku przechowywania mebli na słońcu, w wilgotnych pomieszczeniach lub w niskiej temperaturze; może doprowadzić to do powstania licznych pęknięć drewna, powierzchni lakierniczych a nawet doprowadzić do odkształcenia materiału.
 • Wady powstałe w wyniku nieodpowiedniego czyszczenia i użytkowania : Do pielęgnacji mebli należy używać środków do tego przeznaczonych. Podczas użytkowania mebla należy unikać stawiania na nim przedmiotów mokrych lub gorących. Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli.
 • Wady powstałe w transporcie, jeśli w momencie odbioru zamówienia, Klient nie zgłosi uszkodzeń powstałych w transporcie. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki w momencie odbioru zamówienia. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane wyłącznie w przypadkach sporządzenia protokołu szkody, potwierdzonego podpisem Klienta i dostawcy przesyłki. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona.
 • Nieznaczne różnice kolorystyczne wynikające z ustawień monitora; kolory mebli przedstawionych na stronie mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.
 • Różnice kolorystyczne, przebarwienia wynikające z faktu, że drewno to materiał naturalny, posiadający własny rysunek i unikalną strukturę. Różnice te nie mogą być podstawą składania reklamacji. Jak również obecność sęków nie daje podstaw do reklamacji.
 • Wady powstałe w wyniku zwykłego zużycia produktu.
 • Wady powstałe w wyniku uszkodzenia powierzchni mebli poprzez użycie środków chemicznych i ściernych.
 • Wady powstałe w wyniku nieostrożnego lub niewłaściwego przenoszenia mebli
 • Wady powstałe w wyniku przeróbki lub naprawy dokonanej przez Kupującego

Prawa autorskie :

 • Wszelkie treści zamieszczone stronie internetowej Manufaktury Metalu i Drewna (teksty, zdjęcia, opisy, oferta, nazwy produktów, loga itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 • Bez zgody Manufaktury Metalu i Drewna zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.

Manufaktura Metalu i Drewna Bartosz Lewandowski

 • ul. Św. Anny 61A
 • 34-400 Nowy Targ
 • Nip: 735-2507-115
 • Regon: 365571441